הארכת רציף קישון מזרח

לקוח: חברת נמלי ישראל
תקופת ביצוע: 1.9.09 – 15.6.11
מקום: נמל הקישון, חיפה.
קבלן מבצע: מר-טר חברה קבלנית לעבודות ימיות ולפתוח בע"מ – קבלן ראשי

המשך בניית רציף קישון מזרח

השלמת הרציף באורך 92 מ'.
הרציף מבוסס על קיר שיגומי קומבינציה, אורך השיגום 27 מ'.
כמו כן העבודה כוללת -בניית קיר חזית ים, קורות ומסילות עגורן, עבודות פתוח בעורף המזח.
חפירה ימית של כ-70,000 מ"ק.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן